Amatsunawa 5,5 mm

8.00 120.00 

Amatsunawa 5,5 mm

Cena:  8,-zł/m

Średnica liny 5,5 mm,  wykonana w  japońskiej fabryce, produkowana bez chemii ze specjalnej juty najwyższej jakości, przeznaczona specjalnie do shibari, antyalergiczna, gotowa do użycia, opalona i z końcówkami w postaci splotu “kwiat ostu”, średni stopień skręcenia. Najbardziej uniwersalny rozmiar liny, nadaje się do wszelkich zastosowań.

Amatsunawa i Jouyoku to prawdopodobnie jedyne na świecie liny produkowana wyłącznie pod potrzeby shibari. To znaczy, że od etapu uprawy juty na plantacjach, poprzez produkcję w japońskiej wytwórni przędzy i wyrób samej liny cały proces odbywa się pod nadzorem i certyfikacją, tak aby uzyskać linę o optymalnych dla shibari własnościach. W produkcji nie używa się  środków owadobójczych i przeciw pleśniowych  i przede wszystkim nie stosuje się JBO (substancji, którą w innych linach trzeba usuwać poprzez obróbkę).

Do produkcji tej liny kieruję się wyselekcjonowany, najwyższy gatunek przędzy, bez zanieczyszczeń o największej długości pojedynczych włókien, co wpływa na wytrzymałość liny i zmniejszenia jej tendencji do skręcania się.

Lina ma jasny kolor, z lekko złocistym połyskiem, bardzo równomierną średnicę, jest gładka, w użyciu szybko „dociera się” i staje się jeszcze „przyjaźniejsza” w dotyku.

Średni stopień skręcenia liny sprawia, że lina jest mniej podatna na „rozplecenie”  skrętek niż liny luźno skręcone, można też ją prać i barwić.

Oferujemy obecnie nowy typ amatsunawy:

Japoński producent udoskonalił swój wyrób pod kątem oczekiwań praktyków shibari. Teraz amatsunawa ma jeszcze bardziej gładki splot, stopień skrętu zapewnia idealny kompromis pomiędzy małym skrętem, czyli liną miękką ale podatną na uszkodzenia, a większym skrętem zapewniającym trwałość liny. Złocisty połysk stał się jeszcze bardziej widoczny, kolor liny jest jaśniejszy, lina nie ma tendencji do skręcania się, a pylenie zostało zredukowane niemal do zera.
Nowa amatsunawa oznaczana jest nazwą z podaniem średnicy ( np. amatsunawa 5,5 mm), w odróżnieniu od poprzedniego typu liny gdzie podawana była nazwa z ilością skrętek ( np. amatsunawa 30 ).

Linę tą oferujemy w stanie gotowym do użycia,  z końcówkami w postaci splotu „kwiat ostu”, w dowolnych odcinkach.

Zamówienia realizowane są niezwłocznie po ich opłaceniu.

Zamawiając dostawę do paczkomatu proszę pamiętać o podaniu danych paczkomatu, np. w polu Uwagi do zamówienia.

Zamawianie liny barwionej, lub nietypowych odcinków – poprzez mail: nawado.pl@gmail.com
Więcej informacji w zakładce:   
O linach

SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

Amatsunawa 5,5 mm

Price: PLN 8/m

Rope diameter 5.5 mm, made in a Japanese factory, produced without chemicals from special jute of the highest quality, intended especially for shibari, anti-allergic, ready to use, tanned and with ends in the form of a “thistle flower” weave, medium degree of twist. The most universal size of the rope, suitable for all applications.

Amatsunawa and Jouyoku are probably the only ropes in the world produced exclusively for shibari. This means that from the stage of jute cultivation on plantations, through production in a Japanese yarn factory and the production of the rope itself, the entire process is carried out under supervision and certification in order to obtain a rope with optimal properties for shibari. No insecticides or anti-mould agents are used in production and, above all, no JBO is used (a substance that must be removed through processing in other ropes).

The production of this rope uses selected, highest quality yarn, without impurities, with the longest single fiber length, which affects the strength of the rope and reduces its tendency to twist.

The rope has a light color, with a slightly golden sheen, a very uniform diameter, is smooth, “breaks in” quickly in use and becomes even “friendlier” to the touch.

The medium degree of twist of the rope makes the rope less susceptible to “unraveling” of the strands than loosely twisted ropes, and it can also be washed and dyed.

We currently offer a new type of amatsunawa: The Japanese manufacturer has improved its product to meet the expectations of shibari practitioners. Now amatsunawa has an even smoother weave, the degree of twist provides an ideal compromise between a small twist, i.e. a soft but susceptible to damage rope, and a larger twist ensuring durability of the rope. The golden shine has become even more visible, the color of the rope is brighter, the rope does not tend to twist, and dusting has been reduced to almost zero. The new amatsunawa is marked with a name and the diameter (e.g. amatsunawa 5.5 mm), unlike the previous type of rope where the name and the number of strands were given (e.g. amatsunawa 30).

We offer this rope ready for use, with ends in the form of a “thistle flower” weave, in any lengths.

Orders are processed immediately after payment.

Ordering colored rope or unusual sections – via e-mail: nawado.pl@gmail.com More information in the tab:   About ropes

 

 

Informacje dodatkowe

Długość

1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 11m, 12m, 13m, 14m, 15m