4. Double column tie – oplot podwójnego elementu

Jeden ze sposobów wykonania oplotu dwóch elementów z zastosowaniem pętli zaciskającej – kannuki/chinch ( One of the ways of braiding two elements with the use of a tightening loop – kannuki / chinch )

×

Koszyk