1. Square knot – węzeł płaski

Węzeł płaski – podstawowy węzeł do łączenia lin ( Square knot – the basic knot for connecting ropes )

×

Koszyk