You are currently viewing Shibari Basics – Level I

Shibari Basics – Level I

Aktualny status
Brak dostępu
Cena
120
Dokonaj zakupu

Kurs zawiera 11 filmów przedstawiających podstawowe techniki shibari.
Są na nich prawie wszystkie tematy poruszane przeze mnie podczas pierwszego dnia naszych warsztatów dla początkujących. Nauka z filmów nigdy nie będzie tak skuteczna jak na warsztatach, ale te filmy mogą być dobrym wsparciem w zdobywaniu umiejętności.

Watch the trailer below to get an idea of the content of this course.